4چشم امان نامۀ دیروز شمر، امروز نامش شده است سازش با آمریکا... tag:http://4cheshm.mihanblog.com 2020-10-25T10:44:26+01:00 mihanblog.com شیطان می گوید: 2013-07-10T21:06:30+01:00 2013-07-10T21:06:30+01:00 tag:http://4cheshm.mihanblog.com/post/637 فاتی شیطان می گوید: 1. کسی که اذان را بشنود و به نماز نرود پدر من است. 2. کسی که اسراف می کند برادر من است. 3. کسی که پیش از امام به رکوع و کسی که بدون بسم الله شروع به نان خوردن می کند اولاد من است. 4. کسی که این گفتار من را به کسی می گوید دشمن من است و کسی که نمیگوید دوست من است. شیطان می گوید:

1. کسی که اذان را بشنود و به نماز نرود پدر من است.

2. کسی که اسراف می کند برادر من است.

3. کسی که پیش از امام به رکوع و کسی که بدون بسم الله شروع به نان خوردن می کند اولاد من است.

4. کسی که این گفتار من را به کسی می گوید دشمن من است و کسی که نمیگوید دوست من است.
]]>
انانی که به اسلام شک دارند بنگرند 2013-06-29T11:28:16+01:00 2013-06-29T11:28:16+01:00 tag:http://4cheshm.mihanblog.com/post/636 محمد صادق ]]> در دلت با او حرف بزن 2013-06-27T22:27:48+01:00 2013-06-27T22:27:48+01:00 tag:http://4cheshm.mihanblog.com/post/635 محمد صادق چشمهایت را ببند ، در دلت با خدا سخن بگو ،به همان زبان ساده ی خودت سخن بگو ؛هرچه میخواهی بگو ، او میشنود . . . شاید بخواهی تورا ببخشد ،یا آرزویی داری ،شاید دعایی برای یک عزیز و یا شکرش ،بــگو میشنود . . .این لحظه ی زیبا را برای خودت تکرار کن ؛پــرواز دلـت را حـس خواهـی کـرد . . .

چشمهایت را ببند ،
در دلت با خدا سخن بگو ،
به همان زبان ساده ی خودت سخن بگو ؛

هرچه میخواهی بگو ، او میشنود . . .

شاید بخواهی تورا ببخشد ،
یا آرزویی داری ،
شاید دعایی برای یک عزیز و یا شکرش ،

بــگو میشنود . . .

این لحظه ی زیبا را برای خودت تکرار کن ؛
پــرواز دلـت را حـس خواهـی کـرد . . .


]]>
شما چرا با حسن روحانی ائتلاف نکردید؟! 2013-06-25T09:10:35+01:00 2013-06-25T09:10:35+01:00 tag:http://4cheshm.mihanblog.com/post/634 سجاد چهارشنبه شب قبل از انتخابات -22/3/92- در یکی از مساجد غرب تهران نماینده ستاد قالیباف و نماینده ستاد روحانی به همراه بنده به نمایندگی از ستاد دکتر جلیلی مناظره ای برپا شده بود. به قید قرعه صندلی بنده وسط قرار گرفته بود. سوالات و دیدگاه های نماینده آقای قالیباف و آقای روحانی عین هم بود با این تفاوت که نماینده روحانی با صراحت بیشتری بیان می کرد.1. سیاه نمایی در مورد وضعیت اقتصادی مردم 2. ناکارآمدی سیاست خارجی و دشمن سازی بی مورد 3. سیاست های فرهنگی 4. ارزیابی غیرمنصفانه در مورد عملک چهارشنبه شب قبل از انتخابات -22/3/92- در یکی از مساجد غرب تهران نماینده ستاد قالیباف و نماینده ستاد روحانی به همراه بنده به نمایندگی از ستاد دکتر جلیلی مناظره ای برپا شده بود.

به قید قرعه صندلی بنده وسط قرار گرفته بود. سوالات و دیدگاه های نماینده آقای قالیباف و آقای روحانی عین هم بود با این تفاوت که نماینده روحانی با صراحت بیشتری بیان می کرد.

1. سیاه نمایی در مورد وضعیت اقتصادی مردم

2. ناکارآمدی سیاست خارجی و دشمن سازی بی مورد

3. سیاست های فرهنگی

4. ارزیابی غیرمنصفانه در مورد عملکرد دولت نهم و دهم

5. فقیرترین ستادهای انتخاباتی را دارند.

و ...

در سخن پایانی مناظره نماینده روحانی شروع کرد تخریب علیه آقای جلیلی را شروع کرد که کار با شعار نمی شود و باید سابقه اجرایی داشت و این حرف هایی که در این مدت بیست روز قبل انتخابات زیاد شنیده اید.

همین که سخن ایشان تمام شد، نماینده آقای قالیباف با قاطعیت فرمودند: احسنت!

این هم گفتمانی و هم زبانی، نه اینکه فقط در بیان این دو نماینده خاص باشد، هر کس حوصله و علاقه ای دارد می تواند در محورهایی که بنده عرض کردم و یا با هر مدل علمی دیگر که خود می پسندد، گفتمان جناب قالیباف را با آقای حسن روحانی مقایسه کند. 

در انتها به تصریح عرض می کنم، قالیباف برای بنده از مدت ها قبل از انتخابات مسئله قابل توجهی نبود. اما این سخن و این تیتر رأسا و مستقیماً خطاب به کسانی است که علاقه زیادی به رأی آوردن ایشان از مسیر ائتلاف داشته اند.

]]>
بیچاره بابا 2013-06-25T05:50:19+01:00 2013-06-25T05:50:19+01:00 tag:http://4cheshm.mihanblog.com/post/633 محمد صادق ﺑﺎﺑﺎ : ﻣﻨﻮ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﻯ ﻳﺎ ﻣﺎﻣﺎنُ ؟ﭘﺴﺮﺑﭽﻪ : ﻫﺮ ﺩﻭ ﺗﺎﺗﻮنُﺑﺎﺑﺎ : ﺍﮔﻪ ﻣﻦ ﺑﺮﻡ ﺁﻣﺮﻳﻜﺎ ﻣﺎﻣﺎﻥ ﺑﺮﻩ ﻓﺮﺍﻧﺴﻪ ﺗﻮ ﻛﺠﺎ ﻣﻴﺮﻯ ؟ﺑﭽﻪ : ﻓﺮﺍﻧﺴﻪﺑﺎﺑﺎ : ﺧﻮﺏ ﺍﻳﻦ ﻳﻨﻰ ﺗﻮ ﻣﺎﻣﺎﻧﻮ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﻯ ﺩﻳﮕﻪ !ﺑﭽﻪ : ﻧﻪ ﻣﻦ ﻓﺮﺍﻧﺴﻪ ﺭﻭ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﻡ !ﺑﺎﺑﺎ : ﺍﮔﻪ ﻣﻦ ﺑﺮﻡ ﻓﺮﺍﻧﺴﻪ ﻣﺎﻣﺎﻥ ﺑﺮﻩ ﺁﻣﺮﻳﻜﺎ ﺗﻮ ﻛﺠﺎ ﻣﻴﺮﻯ ؟ﺑﭽﻪ : ﺁﻣﺮﻳﻜﺎﺑﺎﺑﺎ : ﭼﺮﺍﺍﺍﺍﺍﺍﺍ ؟؟ﺑﭽﻪ : ﭼﻮﻥ ﻗﺒﻼً ﻓﺮﺍﻧﺴﻪ ﺑﻮﺩﻡ ﭘﺴﺮﺑﭽﻪ : ﻫﺮ ﺩﻭ ﺗﺎﺗﻮنُ
ﺑﺎﺑﺎ : ﺍﮔﻪ ﻣﻦ ﺑﺮﻡ ﺁﻣﺮﻳﻜﺎ ﻣﺎﻣﺎﻥ ﺑﺮﻩ ﻓﺮﺍﻧﺴﻪ ﺗﻮ ﻛﺠﺎ ﻣﻴﺮﻯ ؟
ﺑﭽﻪ : ﻓﺮﺍﻧﺴﻪ
ﺑﺎﺑﺎ : ﺧﻮﺏ ﺍﻳﻦ ﻳﻨﻰ ﺗﻮ ﻣﺎﻣﺎﻧﻮ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﻯ ﺩﻳﮕﻪ !
ﺑﭽﻪ : ﻧﻪ ﻣﻦ ﻓﺮﺍﻧﺴﻪ ﺭﻭ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﻡ !
ﺑﺎﺑﺎ : ﺍﮔﻪ ﻣﻦ ﺑﺮﻡ ﻓﺮﺍﻧﺴﻪ ﻣﺎﻣﺎﻥ ﺑﺮﻩ ﺁﻣﺮﻳﻜﺎ ﺗﻮ ﻛﺠﺎ ﻣﻴﺮﻯ ؟
ﺑﭽﻪ : ﺁﻣﺮﻳﻜﺎ
ﺑﺎﺑﺎ : ﭼﺮﺍﺍﺍﺍﺍﺍﺍ ؟؟
ﺑﭽﻪ : ﭼﻮﻥ ﻗﺒﻼً ﻓﺮﺍﻧﺴﻪ ﺑﻮﺩﻡ
]]>
اگه گفتی من کیم؟ 2013-06-24T15:43:59+01:00 2013-06-24T15:43:59+01:00 tag:http://4cheshm.mihanblog.com/post/632 فاتی وقــتی اومــدم پــیشت مـیخوام دستمــوبزارم روچــشات ودرگـــوشت بگـــم: اگـــه گــفتی مــن کیــم؟؟ تـــوام باخنــده بگی همونی که دلتــنگش بودم.... مــنم تــوگوشــت زمـــزمه میکنم:"عـــــــــاشقتم"دیـ وونه! وقــتی اومــدم پــیشت مـیخوام

دستمــوبزارم روچــشات ودرگـــوشت بگـــم:

اگـــه گــفتی مــن کیــم؟؟

تـــوام باخنــده بگی همونی که دلتــنگش بودم....

مــنم تــوگوشــت زمـــزمه میکنم:"عـــــــــاشقتم"دیـ وونه! ]]>
معمای بیل گیس برای استخدام در مایکیرو سافت!! 2013-06-23T15:31:15+01:00 2013-06-23T15:31:15+01:00 tag:http://4cheshm.mihanblog.com/post/630 محمد صادق دو اتاق در مجاورت هم قرار دارند. هر کدام یک در دارند ولی هیچکدام پنجره.ندارند. درهایشان که بسته باشد درون اتاقها کاملا تاریک است. در یک اتاق سه چراغ برق به توانهای ۱۰۰، ۱۱۰ و ۱۲۰ وات و در اتاق دیگر سه کلید برق مثل هم وجود دارد.( لطفا به شکل زیر نگاه کنید) . ما نمیدانیم کدام کلید کدام چراغ راروشن میکند( مثلا نمیدانیم آیا کلید وسطی مربوط است به چراغ وسطی یا به چراغهای دیگر اما بطور قطع میدانیم که هر کدام از کلید ها یکی از چراغها را روشن میکند. همچنین ترتیب چراغها را هم نمیدانیم ). دو اتاق در مجاورت هم قرار دارند.

هر کدام یک در دارند ولی هیچکدام پنجره.ندارند.

درهایشان که بسته باشد درون اتاقها کاملا تاریک است. در یک اتاق سه چراغ برق به توانهای ۱۰۰، ۱۱۰ و ۱۲۰ وات و در اتاق دیگر سه کلید برق مثل هم وجود دارد.( لطفا به شکل زیر نگاه کنید) .

ما نمیدانیم کدام کلید کدام چراغ راروشن میکند( مثلا نمیدانیم آیا کلید وسطی مربوط است به چراغ وسطی یا به چراغهای دیگر اما بطور قطع میدانیم که هر کدام از کلید ها یکی از چراغها را روشن میکند. همچنین ترتیب چراغها را هم نمیدانیم ).

شما معلوم کنید که هر کلید مربوط به کدام چراغ است. برای اینکار و در شروع، شما باید در اتاق کلیدها باشید و کار را از آنجا شروع کنید.

شما میتوانید هر چند مرتبه که بخواهید کلیدها را روشن و خاموش کنید. اما شما تنها هستید و نمیتوانید از کسی کمک بگیرید و هیچگونه وسیله ای هم خواه برقی خواه غیر برقی بهمراه ندارید و مهمتر از همه اینکه شما حق ندارید بیش از یکبار وارد اتاق چراغها شوید و وقتیکه وارد شدید و بیرون آمدید، دیگر نمیتوانید مجددا وارد آن اتاق بشوید. 

این معما را بیل گیتس در سال 2002 طراحی کرد تا از بین 100 مهندس یکی را برای شرکتش انتخاب کند.

حال بفرمایید که هر کلید کدام چراغ را روشن می کند؟

جواب در ادامه مطلب

]]>
دفتر کار آقای روحانی 2013-06-23T14:03:09+01:00 2013-06-23T14:03:09+01:00 tag:http://4cheshm.mihanblog.com/post/629 محمد صادق امید حیدری - عمومی امید حیدری - عمومی


]]>
میلاد 2013-06-23T06:23:04+01:00 2013-06-23T06:23:04+01:00 tag:http://4cheshm.mihanblog.com/post/631 محمد صادق مهدی نظری به ما عنایت کنمارا به صراط خود هدایت کنمهدی! اگر از منتظرانت بودیمچون دیده ی نرگس نگرانت بودیمبا این همه روسیاهی و سنگدلی ای کاش که از همسفرانت بودیممیلاد دوازدهمین گل بوستان امامت و ولایت، امام عصر و الزمان مبارک. مهدی نظری به ما عنایت کن
مارا به صراط خود هدایت کن
مهدی! اگر از منتظرانت بودیم
چون دیده ی نرگس نگرانت بودیم
با این همه روسیاهی و سنگدلی
ای کاش که از همسفرانت بودیم

میلاد دوازدهمین گل بوستان امامت و ولایت، امام عصر و الزمان مبارک. ]]>
روحانی مچکریم 2013-06-22T19:35:22+01:00 2013-06-22T19:35:22+01:00 tag:http://4cheshm.mihanblog.com/post/628 محمد صادق از وقتی روحانی رئیس جمهور منتخب شده همه چی خیلی منظم پیش میره، مثلا شما ببین دیروز آخرین روز هفته بود، آخرین روز ماه هم بود، آخرین روز بهار هم بود، باز امروز رو ببین، امروز اولین روز هفته ست، اولین روز ماه هم هست، اولین روز تابستون هم هست روحانی مُچکریم
روحانی مُچکریم ]]>
شیطان و پیامبر 2013-06-21T20:44:50+01:00 2013-06-21T20:44:50+01:00 tag:http://4cheshm.mihanblog.com/post/627 محمد صادق ]]> بدبخت شدیم 2013-06-21T12:50:42+01:00 2013-06-21T12:50:42+01:00 tag:http://4cheshm.mihanblog.com/post/626 محمد صادق دوستان!!دقایقی پیش اعلام شد کلید اقای روحانی به قفل نمیخوره!!بد بخت شدیم!!
دقایقی پیش اعلام شد کلید اقای روحانی به قفل نمیخوره!!

بد بخت شدیم!!
]]>
ایدز 2013-06-21T09:39:02+01:00 2013-06-21T09:39:02+01:00 tag:http://4cheshm.mihanblog.com/post/625 محمد صادق این نقاشی توسط پسرکی مکزیکی / آمریکایی کشیده شدهکه از بدو تولد از مادرش ایدز گرفته است.این نقاشی برنده 16 جایزه بین المللی شده و از آن به عنواننماد ، در NGO های مبارزه با ایدز استفاده میشود.ترجمه متن تصویر:من مبتلا به ایدز هستم ، لطفا مرا در آغوش بگیریدمن شما را بیمار نمیکنم!!!!!! این نقاشی توسط پسرکی مکزیکی / آمریکایی کشیده شده


که از بدو تولد از مادرش ایدز گرفته است.

این نقاشی برنده 16 جایزه بین المللی شده و از آن به عنوان

نماد ، در NGO های مبارزه با ایدز استفاده میشود.

ترجمه متن تصویر:من مبتلا به ایدز هستم ، لطفا مرا در آغوش بگیرید

من شما را بیمار نمیکنم!!!!!! ]]>
جاستی بیبر 2013-06-21T08:36:10+01:00 2013-06-21T08:36:10+01:00 tag:http://4cheshm.mihanblog.com/post/624 محمد صادق دوستی‌ نوشته...... قابل توجه کسانی که از جاستین بیبر متنفر هستندمن زندگیم را مدیون جاستین هستم!در نهم مارس 2009 شش ماه بود که بعد از یک تصادف وحشتناک در کما بودم.روزی پرستار من رادیو را برای آهنگ جاستین روشن کرد.خب من از جای خود بلند شدم و رادیو را خاموش کردم!!!
من زندگیم را مدیون جاستین هستم!

در نهم مارس 2009 شش ماه بود که بعد از یک تصادف وحشتناک در کما بودم.

روزی پرستار من رادیو را برای آهنگ جاستین روشن کرد.

خب من از جای خود بلند شدم و رادیو را خاموش کردم!!! ]]>
چارلی چاپلین وانیشتین 2013-06-21T07:53:05+01:00 2013-06-21T07:53:05+01:00 tag:http://4cheshm.mihanblog.com/post/623 محمد صادق روزی انیشتین به چارلی چاپلین گفت :می دانی آنچه که باعث شهرت تو شده چیست ؟"این است که تو حرفی نمیرنی و همه حرف تو را می فهمند"چارلی هم با خنده می گوید :تو هم می دانی آنچه باعث شهرت تو شده چیست ؟"این است که تو با اینکه حرف میزنی، هیچکس حرفهایت را نمی فهمد....
می دانی آنچه که باعث شهرت تو شده چیست ؟

"این است که تو حرفی نمیرنی و همه حرف تو را می فهمند"

چارلی هم با خنده می گوید :

تو هم می دانی آنچه باعث شهرت تو شده چیست ؟

"این است که تو با اینکه حرف میزنی، هیچکس حرفهایت را نمی فهمد.... ]]>